Avís legal

L'informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer propietat de Cadaico CATALUNYA, S.L., amb la finalitat de gestionar la relació que ens vincula i informar dels nostres serveis i productes. Si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a la següent adreça: Cadaico CATALUNYA, S.L., C / Longitudinal 6, 117, (08040), Barcelona.

En el cas que no desitgi rebre més informació sobre els serveis i productes que oferim pot enviar un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@cadaico.com